EM, VẦNG TRĂNG TRÊN BIỂN ĐẢO – Nhạc và lời Nguyễn Văn Thơ

0
897

         EM, VẦNG TRĂNG TRÊN BIỂN ĐẢO

 Nhạc và lời Nguyễn Văn Thơ

Hòa âm: Phan Thanh Hùng

Ca sĩ Lệ Tuyền