ĐƯỜNG VỀ NGẮM ẢNH. – Võ Tấn Hùng

0
193
BN-DTXH.COM
ĐƯỜNG VỀ NGẮM ẢNH.̣
 
Chị gửi qua mail tặng tấm hình,
Giữa vườn hoa thắm sắc lung linh.
Mượt mà suối tóc huyền thêm đẹp,
Chúm chím bờ môi mọng thật xinh.
Lẽ sống đổi trao càng nặng nghĩa,
Câu thơ xướng họa lại thâm tình.
Đường về Xứ Nẫu chênh chao quá,
Dờn dợn sông xa nắng bến Đình?
 
Bình Định, chiều 12.06.2017
VÕ TẤN HÙNG

Có liên quan