DỪNG LẠI BÊN RỪNG VÀO BUỔI CHIỀU TUYẾT PHỦ – Hoành Châu (dịch)

0
132

       tuyết


               ROBERT  FROST ( 1874 – 1963 )
Nhà thơ Mỹ Robert Frost  sống tại nước Anh , bài thơ  STOPPING  BY WOODS  ON  A  SNOWY  EVENING  là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của ông . Bài thơ này độc đáo không những  về   hình thức  mà còn về   nội dung  nữa  … khiến người đọc dễ thuộc , dễ  ghi  tâm do  âm vận hài hòa  đồng thời tác giả còn khéo léo  nhân  cách  hóa chú ngựa nhỏ  để người đọc không cảm thấy bị  lẻ loi!


Nguyên tác : 

STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING


Robert Frost 


Whose woods these  are I think I know
His house  is  in the  village , though
He will not  see  me   stopping  here
To watch his woods fill up with  snow
 
                          *
My little horse must think it queer
To stop without  a farmhouse  near
Between the woods and frozen lake
The  darkest evening  in  the  year

                          *

He gives his harness bells a shake
To ask if   there  is some  mistake 
The only other sound’ s the sweep
Of  easy  wind  and  downy  flake
                
                          *
The woods are lovely, dark and deep
But  I  have   promised   keep
And  miles  to  go  before  I  sleep
And  miles  to  go   before  I  sleep

 

DỪNG LẠI BÊN RỪNG VÀO BUỔI CHIỀU TUYẾT PHỦ
Phỏng dịch : Hoành Châu

Rừng   thuộc  về  ai  ta  vẫn  biết

Chủ nhân trong thôn,,  người thân  thiết
Dù chẳng  hay  ta dừng  qua  đây 
Nhìn cánh rừng chiều  giăng  hoa  tuyết

                          *

Chú ngựa  nhỏ dằn lòng tự  nhủ 
Sao  mình  dừng nơi u  tịch  hoang  vu  ?
Giữa   rừng  già  …hồ   băng   lạnh  giá

 Không  nông  trang , chiều  xế  phủ  sương  mù
                    
                           *

Ngựa  giật  khẻ  chuông  vang  mênh  mông 
Hỏi ,” Lầm  lẫn  đến  với  mình  không  ?

Đáp  qua  tiếng  gió  gào  vi  vút  
Lạnh  lẽo  không   gian  ..tuyết  tụ  bông 
                                  
                            *
Rừng  sâu  thăm  thẳm  vàn  yêu  ái 
Người  khách  đường  dài  hứa  chẳng  sai 
Mê  mãi  lữ  hành  ru  giấc  điệp 
Đường  xa  ta  bước   thỏa mê  say  !
                          

Hoành Châu