DỪNG BƯỚC BẾN PHƯƠNG HỒNG – Mặc Phương Tử

0
62

LẮNG LÒNG,

DỪNG BƯỚC BẾN PHƯƠNG HỒNG.

 

 

LẮNG LÒNG nghe tiếng vô thanh

Từ nguồn diệu lý qua thành kim cương

Ai hay một đoá vô thường !

Tặng nhau một sớm mười phương nhiệm mầu.

 

BƯỚC DỪNG tỉnh giấc chiêm bao

Dấu rêu cồn – đã nhạt màu bể dâu

Ngàn xưa chớp mộng xuân nào…

Gió lùa hạt bụi bay vào non xa.

 

BẾN PHƯƠNG HỒNG cỏ tình ca

Trời Vô ưu – giữa ta bà vô ưu

Cò gì thật, có gì hư ?

Có chi ! là cuộc tầm ngư tự rày !

 

 MẶC PHƯƠNG TỬ.

Chùa Kỳ Viên, South Dakota, 26.6.2017

 

Có liên quan