Dư Âm Thời Gian – Nhạc và lời : Giang Thiên Tường – Hoà âm : Võ Công Diên – Ca sĩ : Châu Thuỳ Dương

0
29

Dư Âm Thời Gian Nhạc và lời : Giang Thiên Tường Hoà âm : Võ Công Diên Ca sĩ : Châu Thuỳ Dương