ĐÔNG VỘI – Đinh Vương Khanh

0
60

ĐÔNG VỘI
Đinh Vương Khanh

Giao mùa vũ trụ chuyển ngoài song
Lỗi hẹn cùng ai thỏa giấc nồng
Góc niệm hoài vương "tà áo mỏng"
Miền xưa vẫn luyến "áng mây bồng"
Tìm quên để lại càng thêm nhớ
Cố xóa nào vơi bớt đợi mong
Rất nhẹ gió mùa đông đến vội
Chào thu bất chợt tái tê lòng

ĐVK.

12/10/2018