ĐỌC Ở SAO TRỜI – Nguyễn Minh Phúc

0
35

 

NGUYỄN MINH PHÚC KIÊN GIANG

đọc ở sao trời

            đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi*

 

khi đã về nằm chơi với đất

dế giun hát tiễn khúc muôn trùng

có một vì sao vừa chợt tắt

thấy gì trong trời đất mông lung

 

thấy bóng ai ngồi bên huyệt mộ

nghĩa trang hiu hắt những hiên chiều

khói nhang im tiếng buồn hơi gió

nghe tiếng em cười đau nửa khuya

 

thấy tôi nằm yên trong gió khua

sậy lau chao chát buốt phận người

nghe như gió tạt quanh đời úa

đôi mắt buồn tênh sầu không nguôi

 

tôi đọc gì từ những ánh sao

từ cõi hư vô rợn bóng hời

đường mưa in dấu chân mờ ảo

chế mây – đừng vay mượn đất trời…*

       Nguyễn Minh Phúc (Kiên Giang)

 * thơ Mai Thảo

Có liên quan