Đò dọc – Nhạc và lời: Giang Thiên Tường – Hòa âm: Quang Đạt – Trình bày: Hạnh Nguyên

0
12

Phỏng theo tiểu thuyết " Đò Dọc" của Bình Nguyên Lộc.

Có liên quan