ĐỌC LẠI BÀI THƠ CŨ – NGUYỄN SÔNG TRẸM

0
20
ĐỌC LẠI BÀI THƠ CŨ
NGUYỄN SÔNG TRẸM
 
               + Tặng anh Lê Trúc Khanh
 
Tình cờ đọc lại bài thơ cũ
Giật mình đã gần năm mươi năm !
Màu giấy ố vàng theo năm tháng
Tôi cũng úa vàng qua tháng năm…
 
Bài thơ của ngày xa xưa ấy
Tôi gửi nỗi buồn tuổi hai mươi
Trang báo  “ KHƠI DÒNG” người giữ lại
Là giữ dùm tôi một khoảng trời !
 
Bài thơ chìm khuất qua năm tháng
Ký ức hoang tàn cuộc bể dâu
Tôi tuổi hai mươi – đời lận đận
            Một khoảng trời thơ lạc mất nhau
 
Tình cờ đọc lại bài thơ cũ
            Lòng nghe thổn thức những mùa đi
Câu thơ giờ cũng mờ bụi phủ
Tôi cũng mịt mù dấu chim di …
 
                        Tình cờ đọc lại bài thơ cũ
Gặp lại tôi ngày tuổi hai mươi
Buồn treo một góc trời viễn xứ
Ngoảnh lại, ừ thôi đã cuối đời ! 
 
Đầu tháng 01/2019
NGUYỄN SÔNG TRẸM
( hoaimacthanh)