ÐÓA SEN HỒNG – Phan Hoa Lý

0
96
ÐÓA  SEN  HỒNG
Phan Hoa Lý
 
Vươn trên mặt nước thoát bùn sình
Lại nở sen hồng thật quá xinh
Búp nõn non tơ thêm diễn nét
Đài cao mảnh khảnh khéo phơi mình
Đầm sâu vẫn gữi tròn tâm hạnh
Nước đục càng gìn vẹn chữ trinh
Nhâp chén 'liên hoa'  bên bạn hữu
Lòng nghe lắng đọng biết bao tình.
 
Phan Hoa Lý