ĐÒ CHIỀU – Lê Thanh Hùng

0
25
 
Đò chiều
Khép hờ, cong môi thiếu nữ
Đò xuôi, lơ đểnh chiều buông
Nhìn sông, tài công(*) tư lự
Lục bình trôi sóng đổ dồn
               *
Đò chiều, hôm nay vắng khách
Ngồi không cô bán vé buồn
Lướt mắt, đôi bờ lau lách
Gặp cô thiếu nữ môi cong …
               *
Đang  nhìn tài công trước gió
Áo phanh, vạm vỡ ngực trần
Thây kệ, kìa ai quạo quọ
Đắn đo, lưỡng lự phân vân …
               *
Theo chiều, cười trong gió
Bến đò dọc, trôi xuôi
Mơ hồ như ai gọi
Chậm thôi … ơi đò ơi!
          Lê Thanh Hùng
UBMTTQ huyện Bắc Bình, Bình Thuận
 
(*) Tài công: Người lái thuyền, đò, thuyền trưởng