ĐIỀU ƯỚC CHO EM – Đinh Vương Khanh

0
27
ĐIỀU ƯỚC CHO EM
Đinh Vương Khanh
 
Xin cho em!…
Nồng nàn thêm sắc xuân thì con gái
Đẹp môi hôn đào chớm nở cuối đông
 
Xin cho em!…
Thắm thêm dải tơ hồng
Tình chung thủy trăm năm mùa hẹn ước
 
Xin cho em!…
Khoảng trời xanh mùa thu ban sơ lung linh đáy ngọc
Mãi trong veo không gợn những nét buồn
 
Xin cho em!…
Tha thướt dáng xuân son
Ung dung bước đầu ngẩng cao kiêu hãnh
 
Xin cho em bình yên…
Dù vũ trụ cuồng quay nghiêng ngả
Dẫu dòng đời bảo tố chông chênh
 
Xin những đam mê trong em
Như mạch ngầm tuôn trào không bao giờ cạn kiệt
Cho tình yêu bất diệt trong anh.
 
ĐVK. 02/02/2013