ĐI QUA MÙA NƯỚC NỔI – NGUYỄN AN BÌNH

0
16
ĐI QUA MÙA NƯỚC NỔI
NGUYỄN AN BÌNH
 
1-
Nhà em chạm mớn nước
Nước tràn qua cánh đồng
Chống xuồng đi hái súng
Bèo xanh bừng đỏ bông.
 
Những cánh hoa tim tím
Thương áo gái đồng bưng
Cay xè con mắt ướt
Khói cơm bay lưng chừng.
 
Miền Tây mùa lũ muộn
Chim nhọc tìm miếng ăn
Quanh cánh đồng tứ giác
Nước ăn mòn kẻ chân.
 
Ơ cá kho hủn hỉn
Dặm thêm buổi cơm chiều
Mắt nhìn trời mông quạnh
Tiếng hò buồn đìu hiu.
 
2-
Trên cánh đồng biên giới
Sót tia nắng cuối ngày
Bóng cò xa chấp chới
Khói lam chiều cuộn bay.
 
Trâu băng qua đồng lũ
Nghé ọ bỏ sau lưng
Trơ hàng cây thốt nốt
Soi bóng nước triều dưng.
 
Ai thương đời hạ bạc
Phèn đọng vạt áo thâm
Đêm nằm nghe đớp móng
Chòng chành chiếc xuồng con.
 
Em trong tuổi thơ tôi
Của những ngày nước lớn
Mai lũ trốn phương trời
Mắt buồn hơn bóng núi.