ĐẦU XUÂN KHAI BÚT – BS Nguyễn Thế Nhiệm

0
15

 

 

 

 

 

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT

 

 

 

Ất Mùi đang đến giữa trời xuân,                     Đất nước bình yên thấy rất mừng. Ngựa đã hoàn thành nên sự nghiệp,        Dê càng phấn đấu lập kỳ công           Đất trời mát mẻ mùa thay tiết,                     Cảnh vật xinh tươi tháng cuối đông.                  Tình cảnh gặp nhau đầy ý tứ,                                      Chan hòa hạnh phúc giữa trời xuân                               BS Nguyễn Thế Nhiệm