ĐẬU NHÁNH MÙ U – Lâm Tẻn Cuôi

0
80

 ĐẬU NHÁNH MÙ U

Em đã về quê cũ bến sông xưa
Chiếc xuồng con ẩn mình trong đám lá
Nắng đã xế thời mơ miền thôn dã
Cánh chim về đậu lại nhánh mù u!
 
Tôi còn gì trong điệu lý lời ru
Khi bóng mây trắng trời xa bay lại
Con sông cạn sủi bọt tăm mê mải
Cánh hoa buồn chợt thẩm lại niềm xưa.
 
Em dẫu về nước đã rẽ dòng mơ
Trăng đã thở nhịp chèo xưa thoi thóp
Con bìm bịp kêu chiều rặng dừa nước
Đón cánh cò chấp chới bóng mưa bay…
 
Kiểng chân buồn tôi ngóng bóng tôi đây
Như vẫn thế một mai em quay gót
Em đã về! Sông thở dài thườn thượt
Cánh chim tìm khẽ đậu nhánh mù u!
 
LÂM TẺN CUÔI
(TP. Bạc Liêu)