ĐÁP LỜI SÔNG NÚI  –  Kha Tiệm Ly / HỌA: Tâm Hương; Vĩnh Hoàng;   TYT;  PHAN HƯNG

0
1066

 

 

ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

 

Kết quả hình ảnh cho hải quân việt nam giữ đảo

 

Đáp lời theo tiếng gọi non sông

Bất luận nam nhi, khách má hồng

Đã dám phơi gan hồn Đại Việt

Thì cho đáng mặt giống Tiên Rồng

Thi nhân đâu để thơ rơi lệ

Hào kiệt nào cam máu cạn dòng                

Dũng cảm cùng quân thù đối mặt

Biển xanh một trận nước pha hồng  

                               Kha Tiệm Ly    

 

HỌA:

 

 

 

ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

 

Kính lạy hồn thiêng của núi sông

Anh linh hào kiệt thưở Diên Hồng

Triệu dân vẫn nhớ nguồn dòng Lạc

Trăm họ nào quên gốc giống Rồng

Bất kể trẻ, già không nhỏ lệ

Sá gì giông bão quyết khơi dòng

Hỏi ai tiếp bước vua Trần nhỉ ?

Truyền hịch BÌNH THAN –rạng ánh hồng !

                              20/12/2015  

                               TÂM  HƯƠNG

 

    ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

 

Nghe tiếng thét gào của núi sông

Vọng trong sâu thẳm , trái tim hồng

Là dân Đại Việt , sao hờ hững  ??

Hào kiệt Nước Nam , phải nối dòng

Không thể , nhát hèn ,con cháu Lạc..

Đứng lên xứng đáng , giống Tiên Rồng

Noi gương tiên tổ , ngàn năm đã ….

Quyết lấy máu đào – giữ núi sông ./.

                                Vĩnh Hoàng

 

Y đề

Còn đó lời thề với núi sông
Nam nhi củng với phận quần hồng
Sải tay Đại Việt vung gươm thép
Đạp sóng Đằng Giang trổ vuốt rồng
Một dải Trường Sơn hồn Quốc Tổ
Ba miền đất nước máu chung dòng
Giữ gìn bờ cõi không lủi bước
Thây giặc trùng dương quyện ráng hồng

                          TYT.

 

 

 ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

BÁO ĐÁP ÂN DÀY CỦA NÚI SÔNG

HIÊN NGANG VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ HỒNG

NĂM CHÂU RẠNG TIẾNG GIANG SƠN VIỆT

BỐN BIỂN NỔI DANH CON CHÁU RỒNG

VẠN KIẾP KỲ CÔNG THÙ KHIẾP VÍA

BẠCH ĐẰNG KỊCH CHIẾN NƯỚC THAY DÒNG

NHÌN TRANG QUỐC SỬ LƯƠNG TRI GỌI

GÌN GIỮ BIÊN CƯƠNG ĐẤT LẠC HỒNG

                                     PHAN HƯNG

                               [Quế Sơn 24 / 12 / 2015 ]