đàn ai tích tịch… – La Ngạc Thụy

0
84

đàn ai tích tịch…

đàn thánh thót, tóc gió bay
trăng treo sóng gợn cho mây theo về 
dường như đêm, dường như ngày 
đàn kêu tích tịch tình say, tình nồng

đàn kêu tình hợp, tình tan
em ngồi dưới cội đợi chàng, chàng ơi! 
bao lần chum lệ đầy vơi
bóng chàng tăm cá, em vời vợi trông

áo em trắng quá dưới trăng
ngỡ trời đã sáng đôi lần tìm em
nào ngờ trời vẫn còn đêm
đàn kêu tích tịch bên thềm tịch liêu!

LNT

Có liên quan