DẠ NGUYỆT CẦM – Ngô Hằng

0
55

 

 

tai-xuong-5

DẠ NGUYỆT CẦM

Mờ sương huyền ảo đàn cầm

Cung la, cung thứ, cung trầm du dương 

Mộng lòng em mãi vấn vương

Đường trần nhịp bước tha hương hững hờ

 

Mùa thu rũ cánh đợi chờ

Khúc tình xa tấu thẩn thờ mơ hoa

Tủi thân lượn cánh chim sa

Hữu duyên vô phận tình ca bọt bèo

 

Tình yêu vụt cánh bay vèo

Tấu vang, đàn lỗi tình treo cung sầu

Ba sinh ta hẹn Giang đầu

Nhớ ai ngơ ngẩn, vọng lầu dưới trăng

 

Lá lai tạo hoá mây giăng

Đàn phong tuế nguyệt ngân vang chữ hề

Duyên tơ đã lỡ câu thề

Tương tư DẠ NGUYỆT não nề Cầm vang .

Ngô Hằng

Có liên quan