Dạ khúc – La Ngạc Thuỵ

0
49

Dạ khúc

La Ngạc Thuỵ

Trời buông thõng sợi mưa
Cố dằn cơn bão dậy quá khứ
Buông bỏ cuộc tình xưa!

Giữa thu lá thôi rơi
Mưa cứ rũ buồn giăng trăn trở
Còn yêu là còn khổ!

Sáng, chờ nắng lên, ngắn
Đêm chờ sáng, đêm dài lê thê
Gió ngân nga dạ khúc…

La Ngạc Thuỵ