CÒN MỘT CHỮ DUYÊN – Kha Tiệm Ly

0
48
CÒN MỘT CHỮ DUYÊN
Kha Tiệm Ly
 
Có ai hỏi thử dòng kinh,
Sao làm cho kiếp lục bình lênh đênh?
Thuyền tình ta vốn chông chênh,
Sông tinh em nỡ lắm ghềnh thác chi?
Quá xa xôi tuổi xuân thì,
Chuyện trăm năm tới đươc gì không em?
Đời ta hạt cát ưu phiền,
Mà em là chốn bình yên ta về.
Dẫu chưa cạn chén hẹn thề
Chữ duyên đã tron tình quê với người.
Ai xui em làm rớt nụ cười,
Để cho ta nhặt một đời tương tư!
 
KTL