CON MẮT PHÚ YÊN – Nguyễn An Bình

0
6

CON MẮT PHÚ YÊN

 

 

Có phải em con gái Tuy Hòa

Neo tình tôi sau mấy ngõ hoa

Để hương nắng sớm tràn lên tóc

Dừng bước giang hồ bụi đường xa.

 

Theo dấu chân em bước qua cầu

Đà Rằng mấy nhịp gởi về đâu?

Hay tình theo nước xuôi Đà Diễn

Núi Nhạn ngàn năm đứng dãi dầu.

 

Hùng Vương ánh điện đèn giăng sáng

Sông Chùa in đáy nước đêm thơ

Em về ngang đó soi bến nước

Con mắt Phú Yên có đợi chờ.

 

Đụn rơm vàng óng trước nhà ai

Thấy mắt em vui phía Chóp Chài

Đàn bò gặm cỏ qua sông cạn

Bóng đổ dài theo những nương khoai.

 

Triền dốc mùa nầy lau trắng rợp

Vàng hoa mướp nở rộ sông Ba

Hình như tháng tám mây trong lắm

Dưa xanh đồng bãi mượt phù sa.

 

Con mắt đa tình em Phú Yên

Chiều về lộng gió cát Bãi Môn

Con sông lau sậy buồn không nói*

Giữ mãi tình em sóng Đà giang.

  

Nguyễn An Bình

 

*Con sông lau sậy: Ea Drăng theo nghĩa của từ Chăm cổ, một cái tên khác của sông Đà Rằng.

 

Có liên quan