CÕI THƠ, CÕI MỘNG… MẶC PHƯƠNG TỬ.

0
71
CÕI THƠ, CÕI MỘNG…
MẶC PHƯƠNG TỬ.
 
Chim nghiêng cánh mỏng trong chiều
Nắng nghiêng mỏng xuống bên lều cỏ hoa
Mây đùn dãy bạc rừng xa
Trăm con sóng gợn bóng tà huy bay.
 
Tình mây nước lộng phương nầy
Giữa cơn hồng bụi nước mây muôn trùng.
Gió chen lối cỏ xanh rừng
Mây xuôi bến mộng xanh tầng biển xa.
 
Dấu sương mây giữa ngàn hoa,
Cõi thơ, cõi mộng, cõi ta một chiều.
 
                                                       
South Dakota, tháng 6.2019.
MẶC PHƯƠNG TỬ