Có lẽ nào? – Thơ Vĩnh Thuyên – nhạc Trương Quang Lộc – ca sĩ Vân Khánh

0
60

CÓ LẼ NÀO…

 

Có lẽ nào gió cũng uống say
Cũng nghiêng ngả như người say rượu
Cơn lốc nào tháng ngày rượt đuổi 
Vàm Cỏ Đông xuôi ngược lớn ròng
 
Chiếc đò cũ bến đò xưa đã
Cô lái giờ bỏ bến quạnh hiu
Sông bao tuổi sông buồn muốn ngủ
Đò thôi đưa vì em vội qua cầu
 
Có lẽ nào sóng cũng hờn ghen
Bỏ dòng sông vào đồng trắng xoá
Hãy yêu thương trước khi không thể
Dù con đò và sóng chia xa…
 
Vĩnh Thuyên

Có liên quan