CÓ KỊP THEO VỀ MỘT THÁNG GIÊNG? – NGUYỄN AN BÌNH

0
25
CÓ KỊP THEO VỀ MỘT THÁNG GIÊNG?
NGUYỄN AN BÌNH
 
Nhẹ hơn làn khói mỏng hơn tơ
Tháng chạp mùa đi có đợi chờ
Thuở tóc em xanh thời đi học
Đường về tôi giấu mãi bài thơ.
 
Run rẩy đầu cành mấy giọt sương
Còn nghe tiếng dế trốn đêm buồn
Đời trôi chở nặng tình dâu bể
Chẳng biết môi trầm còn ngát hương.
 
Có phải em về theo bóng mây
Lá reo trên dấu cỏ đường dài
Ngủ yên đi nhé màu áo lụa
Quán trọ nơi nào trong đêm nay?
 
Cánh én nào bay bỏ tuổi xuân
Nắng gọi mưa về em nhớ không
Đời hoa chỉ một lần xuân sắc
Biết đến bao giờ hết bâng khuâng.
 
Mưa ở góc trời treo nhớ thương
Tìm nhau – ai chia sớt vui buồn
Ơn người tôi giữ trăm năm nữa
Có kịp theo về một tháng giêng?
 
3/2/2019
NAB