Vụ Miên Thảo – NGHIÊNG!

Bất ngờ
tui với giọt mưa
từ trong tim bão
cũng vừa rưng mi
một tui
một quán nhu mì
đón người hôm ấy ra đi
không mùa
(Trích)

Vũ Miên Thảo – HUẾ CỦA NGƯỜI SAO NỖI NHỚ...

Tháng mười mưa
Huế tơ bay
Áo O thêm tím có ai tím hồn?!
Bậc thềm Thiên Mụ
chon von
Em bay tím áo…
ta mòn mỏi
thương.
(Trích)

Vũ Miên Thảo – TIỄN THU!

Sao chừa vạt mây bay tìm quá khứ?
trời chưa xanh
lẻ bạn cánh cò chiều!
phố bâng khuâng ôm nỗi buồn gửi núi
dốc đa tình
đếm dấu bước chân yêu!
(Trích)

Vũ Miên Thảo – Không đề 22 – ...

những chiều
ngày đắm cơn say
bổng dưng lại nhớ cái ngày…
hôn em
(Trích)

Vũ Miên Thảo – Bao giờ mưa phai?!

khép mùa

cánh phượng úa tàn

một con ve nhỏ còn than thở ngày
(Trích)

THÁNG CỦA MÙA…. Vũ Miên Thảo

tháng của mùa…
tê tê ngón gầy
nhăn vân thâm không tay ai nắm
cứ những giọt thu lay phay chạm
chổ không anh
môi đắng niềm đau
(Trích)

Vũ Miên Thảo – BÃI NHỚ…!

bãi dài hoàng cát
buồn thiu
chợt nghe sóng gọi…giữa lêu bêu tình
đêm thin thít
ngày lặng thinh
trưa rưng rức nắng
đau rình rập tim!

MẸ ƠI! – Vũ Miên Thảo

đã đành
tháng bảy thảo ngay
xứ người vạn dặm, đông đoài hiếu ân
Mẹ ơi!
dẫu đất có gần...
chậm chân nhật nguyệt. ..
con cần Mẹ ru!
(Trích)

chạm vào giọt nhớ – Vũ Miên Thảo

chạm buồn
buồn chạm cô đơn
lay phay mưa
nhớ cội nguồn dấu yêu!
(Trích)

ĐÊM BAN MÊ – Vũ Miên Thảo

đẹp môi duyên
rượu cần chung hớp căng hồn mộng
phố núi say tình
đêm Tây Nguyên
(Trích)