Huyền thoại về một vùng đất – Bút ký Nguyễn Thanh Phương

Chia tay vùng đất nhiều huyền thoại trên tỉnh Kampongthom và nhìn từng gương mặt rạng rỡ của những người đi mở đất ngày nào cũng như những nụ cười nở trên môi của những công nhân cao su dù nhễ nhại mồ hôi của hôm nay đang khẩn trương khai thác dòng mũ đầu tiên của công ty Cao su Tân Biên – Kampongthom trồng từ năm 2007 mới thấy hết giá trị đích thực của công sức lao động trí tuệ cũng như chân tay của mọi người đang đứng chân nơi đây.