TRẦN THỌ – TÁC GIẢ BỘ CHÁNH SỬ TAM QUỐC CHÍ (Bài 4) –...

Sau khi soán ngôi của vua cha, Tùy Dạng Đế sai Dương Tố, Phan Huy, Trử Lượng, Âu Dương Tuân cùng Nhan Chi Suy, Ngụy Đạm họp thành nhóm chủ biên, nghiên cứu, viết tiếp Ngụy Thư, đến khi hoàn tất, có 114 quyển.

SỚM THU, THU SỚM – THU BUỒN HAY VUI? – Nguyễn Bàng

Dòng sông sang thu không còn chảy cuồn cuộn, dữ dội và gấp gáp mà êm ả lững lờ trôi như một con người đang trầm tư, suy ngẫm. Các loài chim chuẩn bị di cư về phương Nam tránh rét mới chỉ “bắt đầu vội vã”.

TRẦN THỌ – TÁC GIẢ BỘ CHÁNH SỬ TAM QUỐC CHÍ (Bài 3) –...

Văn Học Kiến An có 7 người nổi danh nhất, được người đương thời tặng danh hiệu “Kiến An Thất Tử”, gồm: Khổng Dung, Nguyên Vũ, Trần Lâm, Từ Cán, Lưu Trinh, Vương Sán và Ứng Dương

TÁC GIẢ BỘ CHÁNH SỬ TAM QUỐC CHÍ: TRẦN THỌ (Bài 2) – ...

Trong chánh sử, không có nhân vật nữ nào tên Điêu Thuyền hay Điêu Thiền, nó chỉ là cái tên do La QuánTrung hư cấu.

TRẦN THỌ – TÁC GIẢ BỘ CHÁNH SỬ TAM QUỐC CHÍ (Bài 1) –...

Tác giả Bộ Chánh Sử Tam Quốc Chí là Trần Thọ (陈寿), tự Thừa Tộ, sanh năm 233, mất năm 297, nguyên quán ở quận Ba Tây (nay thuộc đô thị Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên), làm quan Nhà Thục Hán, khi Thục Hán diệt vong, ông làm quan Nhà Tây Tấn.

Ẩn Tình Trong Câu Ca Dao Cần Suy Ngẫm – Trang Lộc

“Ra về anh có dặn rằng

Đâu hơn em kết, đâu bằng đợi anh.”

VỀ HAY KHÔNG VỀ? – Châu Thạch

Trầu cau chỉ còn trong cổ tích
Mảnh vườn xưa đã theo mẹ về trời..

Thị trường có phải là “thước đo” của văn học? – HÒA PHONG

Việc xem nhẹ tác phẩm văn học là hàng hóa đặc biệt và đánh đồng tác phẩm văn học với hàng hóa thông thường khác để kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận,… có thể tác động tiêu cực đến đời sống văn học.

Bản quyền văn học đâu rẻ đến thế! – Hòa Bình

Mục đích cao nhất của người làm công việc sáng tạo là tác phẩm của họ phải đến được với đông đảo công chúng, độc giả nhưng không bằng cách phát miễn phí

THƠ VIỆT NAM SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI

(Báo cáo Đề dẫn của Hội đồng Thơ tại Hội nghị LLPB lần thứ IV "Văn học - 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển - Y Phương)