Hoàng tử bé – Antoine de Saint-Exupéry – Sách nói

Hoàng tử bé hay Le Petit Prince (tiếng Pháp), xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn- phi công...