THƠ ĐỀ TẶNG NHỮNG CHÀNG THƠ – Thư Hoàng / HỌA: Trường Lưu Thủy;...

Tẩm ngẩm mài nghiên câu sắc nhả Ung dung múa bút trái tim hòa

CHÀO XUÂN – Cao Bồi Già / Họa : Trần Lệ Khánh; Phan Tự...

Chữ nghĩa bút vung lả lướt hồn Thơ văn mực nhả thanh tao ý

ĐÊM TRĂNG – Phương Hà / HỌA:   Trần Như Tùng

Róc rách suối đùa ngân khúc nhạc Ầm ào thác đổ thả màn tơ

KHÓ SAY (Kính họa “Tỉnh Say” của Kha Tiệm Ly)  – Đan Ngọc

Tên buốt thấu  tim mà cứ tỉnh Vò khô cạn đáy mãi chưa say

BÌNH YÊN – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Trần Lệ Khánh;...

Tình thương  thắm nở  nồng tâm cảm Hạnh phúc tươi vui ấm dạ mềm

BẮT TRĂNG ( Họa VỚT TRĂNG – Trần Như Tùng ) – Phương...

Chẳng bắt được nàng, đành bỏ cuộc Trong làn nguyệt rạng tựa hoa đăng.

VỚI SÔNG TRÀ –   Võ Tấn Hùng / HỌA: nguyênHOANG

Ngọt lịm tô don tình Cổ Lũy, Dai ngon đĩa bống nghĩa La Hà…

NHƯ NỐI VẦN XUÂN – Mặc Phương Tử / HỌA: Lê Đăng Mành;...

Nước mây hiu hắt nhòa nhân ảnh Hoa lá mơ màng mộng khói sương.

LOẠN – Thu-Yến Vũ / HỌA: Thư Hoàng; Võ Tấn Hùng

Xa nền giáo dục đầy nhân bản Khôn khổ tương lai một giống nòi!

ĐẦU HÈ – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Phan Tự Trí;...

Người nồng tựa nướng, xoay trăm cách Cây héo như hong rũ tứ bề