NỖI NHỚ… (Thuận nghịch độc) – Thy Lệ Trang / HỌA: Cao Bồi...

Êm dịu gọi ai lòng tiếc mộng Thiết tha giăng mạng nhện sầu tơ

MÙA XUÂN KỶ  DẬU –  Thu-Yến Vũ / HỌA: Peter Lý; Thanh-Huyền

Lưu dấu Đống Đa xương chất ngất  Vang danh Khương Thượng** tiếng truyền lưu

MEN CAY –  Cao Bồi Già Họa : Sông Thu; Võ Tấn Hùng; Trần...

Cao danh, nhàn nhã nhờ hên vận …. . . Hèn tiếng,  long đong bởi nghịch thời ?

GIỮA HOÀNG HÔN – Văn Thanh / HỌA:   Văn Thanh; Sông Thu;  ...

Chân bước vội vàng nơi đất nẻ Lòng mơ thầm lặng chút vui con.

VU QUY- Phương Hà / Hoạ: Nguyễn Gia Khanh, Lê Đăng Mành, Nhật...

Đêm nay hợp cẩn nên chồng vợ Mai mốt chung đường trọn nợ duyên

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH – Đức Hạnh / Họa: Lưu Xuân Cảnh, Tuấn Nguyên,...

CHÚA vua cao cả trong trời đất, GIÁNG cảnh khó nghèo giữa chúng nhân.

CÔ HÀNG BÁNH BÈO – Cao Bồi Già / Họa: Đoàn Đình Sáng;...

Một mâm bánh trắng trông ngon lạ

Mấy đĩa thịt tăm nghía tuyệt ghê

KHÚC SÂM THƯƠNG – Bài xướng Vũ Hùng & CUNG ĐÀN THƯƠNG – Bài...

Khắc khoải âm thầm dòng lệ ứa 
Chơi vơi nốt bỗng sợi tơ vương

TÌNH “THANH LÝ” – Thư Hoàng / HỌA: Võ Tấn Hùng; nguyênHOANG,

Hớ hênh một thoáng vành môi ngỏ Đắn đót hồi lâu tấc dạ dằn

 NGÓNG XUÂN  ( Thể đối xứng) – Huy Vụ

  Cội nguồn thương mãi thương nguồn cội   Ân nghĩa trọng hoài trọng nghĩa ân