THỬ CÀN – Cao Bồi Già / Họa: Người Nay; Sông Thu; Thục Nguyên;...

0

Nói nhăng tựa khướu, lòi năm dạn

Bước choạc như sên, tố tuổi nhằng

VỊNH CÁI LƯỠI – Thu-Yến Vũ / HỌA: KG; Lý Đức Quỳnh; GM.Nguyễn Đinh...

0
Trượng phu cất tiếng điều nhân nghĩa  Tiểu tử buông câu chuyện nực cười

CHỢ – Cao Bồi Già / Họa : Nguyễn Gia Khanh; Sông Thu; Phan...

0
Tan họp, họp tan ngày đủ tháng Chua, cay, mặn, ngọt  tặng muôn người !

LÁ RỤNG – Xướng VÕ TẤN HÙNG & Họa NGHÌN TRÙNG CÁCH NGĂN –...

0
Thổn thức đêm buông lòng ải Bắc,
Mỏi mòn chiều xuống dạ non Tây.

TẾT NGHÈO – Cao Bồi Già / Họa : Nhã My; Thục Nguyên; Lý...

0
Chồng uống trà xoàng thế rượu Tây Vợ chơi bông giả thay hoa thiệt

GỞI AI – Châu Thạch / HỌA: Lê Đăng Mành; Thư Hoàng; Hoành Trần

0
Một thời nhìn trộm say người đẹp
Cái thuở yêu thầm đắm mộng trai

DẠ TƯỞNG – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Liêu Đình Tự;...

0
Thênh thang bước Nguyệt rong trời lộng Tù túng lòng người quẩn cõi riêng

CHIỀU MUỘN TRÊN BIỂN – Phương Hà / HỌA:   Thục Nguyên; Hữu Hảo;...

0
Miên man sóng vỗ bờ hoang vắng Dào dạt triều lên bọt trắng ngần

Hoạ thơ Trần Như Tùng – Võ Tấn Hùng; Thư Hoàng

2

ĐẤT ĐỨNG đăng thơ sao chẳng ghé,

TRỜI NAM mở cửa cứ luôn che?

VỊNH ĐÁM THỚT – Đoàn Đình Sáng / Họa: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia...

1

Dù hèn nhưng được no từng bữa

Dẫu nhục thì không đói mấy khi

KẾT NỐI

956Người hâm mộThích