CỔI TRÓI – Xướng họa nhiều tác giả (Xướng của Tâm Thành)

Người ta khao khát làn môi thắm Ai đấy ngần ngừ dải yếm the

Xướng: Chạnh lòng – Vũ Hùng & Họa: SÂN TRƯỜNG LÁ RỤNG – Hoành...

Lên lớp vài giờ nghe mệt mỏi Gỉải lao mươi phút khó thư nhàn

THƠ XƯỚNG HỌA : Nhớ tình thơ – Trần Hoành Châu – Thương –...

Nhớ bến sông xưa cây liễu đợi Nhớ thơ tình cũ mực nghiên chờ

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA ĐÓN TẾT: CHÂU THẠCH VÀ THI HỮU

Kẻ giàu nhiều bạc lòng vui thú
Người khó không tiền dạ ủ ê

Thơ xướng họa – Như Thị – Mặc Phương Tử

Vỡ hồn cát bụi trời phương mộng
Thấm mạch hương đời suối lạc viên.

Một thời – XƯỚNG VÕ TẤN HÙNG & Già nhớ … tuổi thanh xuân...

Tình xưa rạo rực tim đau buốt,
Thơ cũ ngậm ngùi lệ xót cay.

SAO CHẲNG – Xướng Vũ Hùng & MƠ ƯỚC – Họa Hoành Châu

Dẫu chẳng hồng nhan trong cõi mộng 
Cũng là tri kỷ giữa làng thơ 

KHÓI CHIỀU – Xướng Trần Hoành Châu & TRÊN SÔNG CHIỀU – Họa Vũ...

Thấp thoáng mái tranh trông quạnh quẽ,
Lơ thơ rặng liễu thấy hoang liêu.

Tự tình (xướng) – Đỗ Thanh Liêm & Tâm sự (họa) – Võ Tấn...

Sáng sáng lớp trường lo giáo án
Chiều chiều bè bạn rảnh đưa cay

VÕ TẤN HÙNG HOẠ THƠ ĐỖ THANH LIÊM

Hồ Tây xương cốt hòa mây nước,
Nhà cửa sân vườn lẫn gió sương.