THỞ THAN (Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú-Nghi Vấn Thể)- Cao Bồi Già / Họa...

            THỞ THAN (Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú-Nghi Vấn Thể)   Trời ơi, sao khổ thế này Trời? Tôi phải làm gì để cứu…tôi? Uống thuốc khi nào, hay chửa...

BUỒN TÀN THU – Cao Bồi Già / Họa : Phan Tự Trí; Nguyễn...

Khói tỏa đầu non nhòe ngọn nắng Sương sa cuối bến ảo bờ sông

HỎI NGƯỜI (Nghi Vấn Thể) – Cao Bồi Già Họa : Phan Tự Trí;...

Vì cớ chi nhiều phen  khổ trĩu? Bởi đâu lại lắm bận đen dồn?

BỒ CÔNG ANH – Tịnh / HỌA: Thư Hoàng; Trường Lưu Thủy; Hoành Trần...

Nồng nàn gợi mến bông thùy mị Giữ vẻ đoan trang yểu điệu bày