THƯƠNG QUÁ NỤ CƯỜI HÀN – Cao Bồi Già

Ngày luôn miệng nở như bông Cúc Đêm mãi  môi cười tựa  đóa Lan

CẢM THU – Thy Lệ Trang

Chẳng hẹn... thu vàng qua trước ngõ Chưa mong... lá úa rụng bên đồi !

PHỤ NỮ ANH HÙNG –  Hồ Hắc Hải

Giữ gìn sông núi chắc tay súng Anh dũng đảm đang phụ nữ ta

BUỔI SỚM LÀNG TÔI – Trần Như Tùng

Ti vi loang loáng tin hình mới Chim chóc tưng bừng tán khế xanh.

LÒNG LUÔN LO LẮNG – Nguyen Triêu Dương

Làm eo, lúc ngặc chê eo óp Treo giá, khi cần đón giá cao

DỞ KHÓC DỞ CƯỜI (Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú)- Cao Bồi già / Họa :...

Chồng quậy, chồng say mặc sức … chồng Vợ than, vợ khóc thây bà …vợ

BUỔI SÁNG CỦA EM (Vĩ tam thanh) –   Thy Lệ Trang

Dặn bụng đừng rên nho nhó nhỏ Dằn lòng chớ ngáp tỏ tò to

 THU PHAI (Thuận – Nghịch độc) – Nguyễn Gia Khanh / HỌA: Lý Đức...

Vương buồn sắc úa trơ tàn mộng Chuốc đắng men sầu thấm héo môi

KHỔ CHƯA? (Họa thơ Cao Bồi Già) – Nguyên Triêu Dương

Uống ghiền, thắc ngặt đâu còn uống? Xơi tạm, nghẹn ngào chắc hết xơi?

GIÀ LẨM CẨM – Nguyên Triêu Dương

Sáng sớm cái chìa rơi mất biệt Chiều tàn ống ngoáy rớt đâu rồi?