LÁ MUỘN TRẦM TƯ – Hoàng Tâm

Tược vươn sức mới lùa gai góc Ngồng nẩy hoa thưa đón lộc lành.

 MIỀN KÝ ỨC –  Bửu Tùng

Khơi xa lưới bủa vui triền sóng  Óng ả chè vươn mát mạn đồi

Đông về – Hoa Lý

Đàn cò chao cánh tìm về tổ Bầy cá vẫy đuôi lượn ven bờ Khói bếp đó đây thơm nếp mới Sáo diều cao vút đẫm trời thơ

QUẾ VÕ  QUÊ TÔI

Mai Cương (5) lò cũ  rèn roi sắt  Chín chín (6)ao Chuôm vó ngựa quần

LỆ ĐÁ – Cao Bồi Già

Xoải cánh chim côi, hồn dáo dác Quặn lòng ai lẻ, bóng cô liêu

CHỬI KẺ TRỘM – Phan Thị Thanh Minh / Họa:   Trang Hạnh

Vạn Kiếp phơi thây bây còn nhớ Bạch Đằng máu nhuộm chúng từng qua

HẸN ƯỚC DIÊU BÔNG – Lê Ngọc Hân

Ai ngờ kiếm được thì em đã. Vội bước qua sông, hết lối tìm.

GIAO MÙA (Thể Điệp khúc)

Dạ ngẩn  soi hình, soi ngẩn dạ Hồn ngơ nhớ bóng, nhớ ngơ hồn

Khúc giao mùa – Hoa Lý

Vạn vật chuyển mình khoe áo mới Phố phường tấp nập điểm hoa tươi Thuyền mơ lỡ chuyến nhiều lưu luyến Bến mộng qua sông luống ngậm ngùi

TUỔI TRÔI – Cao Bồi Già

Số phần đen bạc, đen phần số Thời vận dở dang, dở vận thời