CHÙM THƠ – XUÂN LỘC

NGÓ chẳng thấy người, sông đã cạn Ý không tương ý, lạch thay dòng.

LẺ LOI – Nguyên Triêu Dương

Gá nghĩa lâu dài e xỉa xói

Se duyên dai dẳng ngại săm soi

MAI – Lê Đăng Mành

Đã nhả tinh thần lay cát bụi Còn chưng hạo khí chuyển cung trời

BỐN MÙA VUI THƠ – Trần Như Tùng

Đem thơ đổi rượu đời không nhạt Lấy phú làm cơm phận chẳng bần.

KÉO CO – Trang Hạnh

Sức đuối bên thua đành thả lỏng Để  anh thẳng cuộc phải lăn kềnh

NGẪM CUỐI NĂM –    Bửu Tùng

Sang nghèo mấy thuở ngồi chung chiếu Cỗ Tết bao lần đãi mái tranh?

THÙ NÊN BỎ –  Lê Ngọc Hân

Cá, tôm hết sạch lòng buồn bực. Cua, ốc không còn dạ khát khao.
Thái Quốc Mưu

Chùm thơ Thái Quốc Mưu: Lòng xuân & Thực chất

Hoa đẹp chẳng do màu sắc phết
Tài cao há chỉ mảnh bằng ghi
Lợi danh lắm kẻ theo dòng chảy
Chí thép riêng mình giục vó phi

BÁNH CANH CÁ LÓC – VÕ TẤN HÙNG.

Đâu lạ tháng năm nơi miệt ruộng,

Lại quen chiều sáng chốn đô thành.

NHỜ NGƯỜI – Bửu Tùng

Mặt bụi chân quê còn khắc dấu Hiên đời gió bão vẫn lùa mưa