“TIẾN SĨ” PHÚ – Cao Bồi Già

Ôi thật vẻ vang;

Rõ  là hoan hỉ.

Xưa đất Việt nhan nhản anh hùng;

Nay nước Nam rẫy đầy “tiến sĩ”.

Ô LÂU GIANG PHÚ! – Lê Đăng Mành

Mây vạn thuở- lang thang đổi sắc giữa trời xanh
Sóng muôn đời- lãng đãng thay màu bên nước bạc.
Ngày xuống- ngồi đong cuộc có-không
Sáng lên- đứng lường thời được mất.

CHÙM TỨ TUYỆT – Thu – Yến Vũ

Cho dù đánh bóng đề cao giá
Chỉ để kê mông phục vụ người.

HÀN VI NGHÊNH XUÂN PHÚ – Lê Dăng Mành

Xuân vẫn tha thiết cửa giàu sang, Tết luôn hờ hững nơi bần tiện.

THI CỬ HỌC HÀNH PHÚ – Cao Bồi Già

Hỏi Trương Hán Siêu ấy thượng tướng Ngô bang; Rằng Lý Thường Kiệt là diễn viên Hương  Coỏng.

VĂN TẾ CỬ NHÂN TRẦN KIM BẢNG – Lê Phương

Sụt sùi mây mưa mấy lớp,                                      mặt đất canh gà Nghẹn ngào hồi  trống đêm trường,                                     chân trời tiếng hạc Nào vợ con, nào bè bạn,                                   đau đớn bùi ngùi Nào trò hiếu nào cháu hiền,                                     tang thương ngơ ngác

CHÙM TỨ TUYỆT – Thu – Yến Vũ

Tạp ăn mọi thứ nên đành hứng
Sức mạnh dao hằn vết bổ băm!

TỨ TUYỆT – Thái Quốc Mưu

Riêng ta mặc thói đời trong, đục Mong nước trôi xuôi rửa sạch lòng

CHỮ TÌNH (HÁT NÓI) – Nhã My (USA)

Hỏi thế gian nếu không tình ái
Thì đời người được mấy nghĩa ân

TRÙNG DƯƠNG THƯƠNG HẬN PHÚ! – Lê Đăng Mành

Non sông gấm vóc - Đã gìn giữ biên cương từ thuở Văn Lang

Đất nước âm vang- Còn lưu truyền quan ải tự đời Lạc Việt