KHAI BÚT – Kha Tiệm Ly/ Họa: Nguyên Triêu Dương, Trần Như Tùng,...

0
Thương cho những mảnh đời đen tối
Đã có bao giờ biết đến xuân!

Họa TÂN NIÊN KHAI BÚT – La Thuy (tiếp)/ Nhiều tác giả/ thêm 18

0
Ước vọng tràn đầy trong ánh mắt
Đầu năm khai bút nhộn lòng ta.

THÔI ĐÀNH.. – Phận Đời

1
Ngày tháng tìm vui nhân ảnh cũ
Đôi lần xuân nữa thế là xong.

VUI MỘT CHÚT – Trần Như Tùng

0
Viết ngay vế đối ca mầm đức
Làm vội bài thơ ngợi gốc nhân.

Họa TÌM VỀ KỶ NIỆM – Phương Hà – Văn Thanh; Thanh Hòa

0
Ai mong đường ngắn, đêm lâu xuống
Em đợi bóng dài, lệ ứa theo

VƯỜN HOANG – Lý Quỳnh Đức

0
Thế thái khuyết tròn trơ bóng nguyệt
Nhân tình đen bạc đuối vành mây

XUÂN HY VỌNG – Đức Hạnh / Họa: Nguyễn Kháng, Nhật Nguyệt, ...

0
Vó ngựa thời gian tròn sáu chục
Bến đời năm tháng dệt thơ ca

Khóc cho Brasil – Huy Vụ

0
Điệu vũ càng chơi càng mất trớn.
Màu cam mỗi chiến mỗi thêm đà.

KẾT NỐI

956Người hâm mộThích