CHÙM THƠ TẶNG…. – Lê Ngọc Hân

0
Thôn quê đổi mới tươi hoa thắm.
Xóm bản khang trang đẹp nụ hồng.

BỤI HỒNG – Hoáng Anh Vi

0
Chiến cuộc chia lìa xa đất mẹ
Thanh bình hoài vọng nhớ sông nguồn

ĐẾN HÀM TÂN NHỚ DÁNG THẦY- Lê Ngọc Phái

0
Áo trắng phai màu, trang giấy cũ
Phượng hồng tô thắm chuỗi ngày thơ.

MÁI NHÀ XƯA – Ngọc Tình

0
Bâng khuâng chiều tím mây choàng núi
Một mái nhà xưa cửa đã cài

Cung Kính Tưởng Niệm Bậc Anh Hùng huyền thoại (Họa bài của TT...

0
Vĩ nhân chói sáng dòng Âu Lạc
Dân tộc quật cường cõi Á Đông

MỪNG BẠN – Trần Như Tùng

0
Công việc dãi dầu vương sợi nắng
Tâm tình ấp ủ xuống thôn trang.

CẢM TÁC. – BS Nguyễn Thế Nhiệm

2
Đất Mỹ đã tươi, tươi đất Việt,
Trời Tây thêm sáng, sáng trời Đông.

LỤT THÁNG 10 – Lê Đăng Mành / Họa: Trần Ngộ, Trương Đình...

1
Xóm côi dức dối dà trương cẹng
Ngọ đưới tròng trành đụn chỏng môông

KẾT NỐI

963Người hâm mộThích