FiFa world cup Brasil 2014 – Huy Vụ

Hai tư năm đợi bao hy vọng.
Một tháng ngồi trông bấy lụi tàn.

CẢM HẠ CHIỀU (Thuận nghịch độc) – Lê Đăng Mành / HỌA: ...

Mây nước dợm chân dừng nẻo lạ
Gió trăng cầm gót dạo đường quen

THƠ MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ (Phần 2) – Nhiều tác giả: 15, 16, 17,...

Chúm chím mai vàng tô sắc thắm
Tung tăng bướn trắng điểm màu mây

THẤT NGHIỆP – Chính Đạo / Họa: Trần Như Tùng

Ngựa chạy lâu ngày e tổn sức,
Trâu cày quá buổi ắt hao hơi !

CHÙM THƠ – Thái Quốc Mưu (2)

Câu thệ năm xưa đà nhạt bóng
Rượu tình nửa chén chẳng còn hơi

Ngậm bút kiếm vần, thơ lạc vận
Moi tim tìm tứ, rượu nghiêng bầu

DỊCH THƠ VIỆT HÁN – Lê Kim Thương & Lãn Hán

Sông Dinh bóng Vọng Phu ôm núi Đồng Cháy hồn Chiêm Quốc oán trời

Họa HÀN SĨ ĂN TẾT – Kha Tiệm Ly / Motthoi. Trịnh Cơ,...

Tám câu chẳng đủ tiền...xơi thịt
Bảy chữ đâu dư bạc...nhấp trà (Motthoi)

ĐAU LÒNG BIỂN !… – Hải Đăng Thế Tài

Quạ kêu bãi tắm ngầu con nước Muôn vạn sinh linh triệt giống nòi.

TRÁCH NGƯỜI YÊU… – Thy Lệ Trang

Dầu đã tiếc thân thương phận bạc Cũng đành câm miệng trách tình xa

“THI TƯỚNG” HUỲNH VĂN NGHỆ (Tung hoành trực khoán (*) – Xuân Lộc

ĐI đầu chiến tuyến mười năm chẵn MỞ lối khu Đ chín tháng ròng