VỊNH THẰNG CUỘI – Kha Tiệm Ly/ Họa: Thy Lệ Trang, Vĩnh Hoàng,...

5
Dù cho đã triệu muôn nghìn tuổi
Kẻ dốt người khôn cũng gọi “thằng”!*

 KHÔNG ĐỀ – Thy Lệ Trang / HỌA: Thư Hoàng; nguyênHOANG; Võ Tấn Hùng

4
Một phiến thi sầu trao lỡ dở Nửa vầng trăng lạnh rụng ơ hờ

GIAO TÌNH (Thuận – Nghịch độc) – Nguyễn Gia Khanh / HỌA: Thy...

2
Đàn gọi nhạn bay tung cánh vỗ Sắc khoe hoa tỏa ngát hương trao

TUỔI SÁU MƯƠI – Võ Tấn Hùng

4
Nhả tơ phận kén sao thanh thản,
Đưa khách thân đò khó thảnh thơi?

EM HÃY VỀ – Thanh Trương / HỌA: Thy Lệ Trang, Diệp...

4
Người xưa ngóng đợi bên lầu cổ
Hoàng hạc bay xa phía góc trời / TT

Nến tàn, trang sách còn rưng lệ
Mực lạnh, hồn thơ mãi nghẹn lời / TLT

NGHĨA THƠ (Họa thơ Lê Đăng Mành) – Võ Tấn Hùng

3

Nặng nghĩa Xứ Dừa thương sớm nắng,

Đậm tình Đất Lửa nhớ chiều mưa.

ĐẾN LANGBIANG- VÕ TẤN HÙNG./ Họa: Thư Hoàng.

1

Dốc dựng cành thông sương bám dọc
Đường quanh vạt cỏ nắng trôi ngang.

LẨM CẨM (Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú)-Cao Bồi Già / Họa : Phan Tự...

1
Bóng đã hư hao, đâu nửa … bóng
Người thời khô héo, chẳng nguyên …người!

CHÙM THƠ VỀ NẤM – Nguyên Triêu Dương

0
Đến chiều bủn bủn như đồ bỏ
Mà đắc địa hơn cả lợn bò.

MỪNG BẠN LÀM SUI – Thy Lệ Trang / HỌA: Cao Bồi Già-Phan Tự...

1

Cha tốt, mẹ hiền vun đấp phước
Con ngoan, rể quý dựng xây đời

KẾT NỐI

961Người hâm mộThích