CHÙM THƠ VĨNH BIỆT nhà thơ NANH – Nhiều tác giả

0
Ba chìm lận đận, tằm buông kén
Bảy nổi long đong, bướm thoát ngài

HOÀNG HÔN XỨ NGƯỜI  – Trần Văn Hạng / Họa: Trương văn Lũy, Võ Làng Trâm, Như...

0
HOÀNG HÔN XỨ NGƯỜI   Lơ lửng ai treo chiếc bách đây Nắng nghiêng chao dáng lộ hao gầy Lưng trời cánh nhạn xuôi ngàn núi Bóng nước hồ...

TÍNH ĐÀN BÀ –   Lê Ngọc Hân

0
“ Nói có là không”. Ôi mệt óc. “ Thưa không lại có”. Quá đau đầu.

BỌ CẠP VÀNG (thơ thỉnh họa) – Phan Tự Trí/ /HỌA: Như Thu, Lê...

0
Một chút hương lòng cho tiếc nuối
Suốt đời tơ rối mãi vương mang

VỢ VẮNG NHÀ – Nhã My (USA) / HỌA: Phan Tự Trí, Cao Bồi...

1
Cửa nhà  bỏ phế không ai dọn Cơm nước mặc tình  cứ tự  lo

CHÙM THƠ VỀ NẤM – Nguyên Triêu Dương

0
Đến chiều bủn bủn như đồ bỏ
Mà đắc địa hơn cả lợn bò.

ĐÁP LỜI SÔNG NÚI  –  Kha Tiệm Ly / HỌA: Tâm Hương; Vĩnh...

0
Đã dám phơi gan hồn Đại Việt Thì cho đáng mặt giống Tiên Rồng

NỖI BUỒN OANH OANH (Tung hoành trục khoán) – Thy Lệ Trang / HỌA:...

1
MẶT ngọc mái tây mang nỗi hận MÀY hoa sương ký khóc đêm dài

Chùm thơ Yết hậu – Nhã My (USA)

0
Áo mỏng như là sương khói bay Mùa xuân hoa thắm ngát hương đầy Em qua lối mộng hồn ngây ngất Say !

XUÂN ĐỘC HÀNH (Tung Hoành Trục Khoán) –  Lê Đăng Mành

0
ĐẮM ngoài cương tỏa chăm hào khí GIỮA mộng hải hồ dưỡng sắc thân

KẾT NỐI

961Người hâm mộThích