TRĂNG SÁNG HIÊN NGOÀI – Mặc Phương Tử

Cây gục đầu khuya sầu bốn mặt Chim nghiêng cánh mỏng thức mười phương.

VỊNH HOA TRINH NỮ – Phan Hoa Lý

Giữ gìn trong trắng khi sương sớm
E ấp ngọc ngà dưới nắng mai

Gió đông – Thuỵ Tâm

Đêm nay trăng sáng rơi sương lạnh
Ngày qua mây trắng trải nắng hồng

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA ĐÓN TẾT: CHÂU THẠCH VÀ THI HỮU

Kẻ giàu nhiều bạc lòng vui thú
Người khó không tiền dạ ủ ê

Thơ xướng họa – Như Thị – Mặc Phương Tử

Vỡ hồn cát bụi trời phương mộng
Thấm mạch hương đời suối lạc viên.

CẢ MÙA XUÂN HƯƠNG – MẶC PHƯƠNG TỬ

Xuân của đất trời, xuân của ta
Riêng đâu sắc cỏ với ngàn hoa !
Hiếu-Trung - cho vẹn đời son sắc
Nhân-Nghĩa - nào say chốn tháp ngà.

ÐÓA SEN HỒNG – Phan Hoa Lý

Đầm sâu vẫn gữi tròn tâm hạnh
Nước đục càng gìn vẹn chữ trinh

Chùm thơ THUẬN NGHỊCH ĐỘC – Đinh Vương Khanh

Xuân trỗi ngọc ngà dáng thướt tha 
Đón chờ ai ấy phía xa xa
Lâng lâng dạ sắc hương bừng sáng
Khẽ lặng hồn sương khói nhạt nhòa

ĐÔNG VỘI – Đinh Vương Khanh

Góc niệm hoài vương "tà áo mỏng"
Miền xưa vẫn luyến "áng mây bồng"

Một thời – XƯỚNG VÕ TẤN HÙNG & Già nhớ … tuổi thanh xuân...

Tình xưa rạo rực tim đau buốt,
Thơ cũ ngậm ngùi lệ xót cay.