Chúc xuân – Lãng Uyển Châu

Tân niên mở lối lộc chan hòa Xuân ấm nồng nàn rộn tiếng ca

CUỐI NĂM -Lãng Uyển Châu

Làm cỏ hai hôm, tay lóng cóng Chùi lư một buổi, chân loanh quanh

XUÂN – HOÀNH CHÂU

Xuân vui lúc nắng mừng ve phượng Xuân rộn khi đồng đẫm tuyết sương

VỌNG – Bùi Nguyên Bằng

Loáng thoáng bên trời tia nắng nhạt Lặng lờ con nước bóng ngoài sông

DU NGOẠN BIỂN – Phan Hoa Lý

Một ngày dã ngoại nhiều lưu luyến Tha thiết người ơi! Chẳng muốn rời.

Xướng: Chạnh lòng – Vũ Hùng & Họa: SÂN TRƯỜNG LÁ RỤNG – Hoành...

Lên lớp vài giờ nghe mệt mỏi Gỉải lao mươi phút khó thư nhàn

SÂN TRƯỜNG LÁ RỤNG – HOÀNH CHÂU

Tài năng , kinh nghiệm ...không phiền trí Sức yếu , tuổi cao ...kém thọ nhàn Nghề nghiệp thanh lương : văn , chữ viết

CHẠNH LÒNG – Vũ Hùng

Lên lớp vài giờ nghe mệt mỏi, Giải lao mươi phút khó thư nhàn.

GIÀ RỒI – Vũ Hùng

Lơ phơ trán hói phai màu tóc, Móm mém môi trề tái sắc da.

CẢM HO. – Vũ Hùng

Kháng sinh nóng ruột ngày đôi lượt, Chanh húng đắng môi tối mấy lần.