CHUYỆN XƯA   – Võ Tấn Hùng

0
27
 
 
  
CHUYỆN XƯA  
 
   Ai xui muối mặn gừng cay,
Ai xui hương khế nồng say lòng người?
   Trách ai khuất nẻo chân trời ,
Chân mây chim sáo bội lời ước xưa.
   Để rồi chim sáo chiều mưa,
Sang sông lẻ bóng đò đưa mặc dòng.
   Đêm đêm đầu gối tay chồng,
Yên trong duyên mới mà lòng nhớ ai?
   Nụ hôn nóng bỏng nào phai,
Hương trinh trót gửi trao ai mất rồi?(…)
   Chuyện xưa giở lại bồi hồi.
Ba mươi năm lẻ một thời đã qua.
   Xa rồi ngày ấy quá xa,
Ta nghe từng giọt sương sa xuống hồn!
 
                {Bình Định,25.04.2016)
Võ Tấn Hùng  Tuy Phước, Bình Định.