CHÙM TỨ TUYỆT – Thu – Yến Vũ

1
112

HÁT TUỒNG

Áo mũ oai phong chễm chệ ngồi
Quyền uy tột đỉnh ngự trên ngôi
Quần thần lơ láo tung cùng hứng
Tuồng vãn hạ màn dứt cuộc vui

                                 Thu-Yến Vũ

TRANH TÀI


Hai chàng dế trống muốn tranh tài
Cùng vểnh râu càng gáy thật oai
Quyết chí một phen dành chiến thắng
Thị uy sức mạnh chẳng nhường ai

                                                     Thu-Yến Vũ
 

 HỎI NGƯỜI

Thích thú mặc chi áo cổ Tàu
Ngàn năm đô hộ hận muôn thu
Ngày nay giặc dữ đang xây đảo
Nỗi nhục từ xưa há dễ lu?

                                     Thu-Yến Vũ

Thơ họa:

 

                                TẤM THỚT


Hai mặt mấy ai có thể lầm
Miệng môi khép kín tựa cây tăm
Tạp ăn mọi thứ nên đành hứng
Sức mạnh dao hằn vết bổ băm!

                                         TYV


 CÁI GHẾ

Bốn cọc tưởng như đã vững rồi
Nào ngờ sơn phủ vỏ ngoài thôi
Cho dù đánh bóng đề cao giá
Chỉ để kê mông phục vụ người.

            TYV

 DƯA AN TIÊM

Thân thảo nằm bò phận bé con
Hai sương một nắng lớn nhanh hơn
Mặc loài sâu bọ lăm le phá
Dâng tặng cho đời sản vật son.

                TYV

Có liên quan

1 BÌNH LUẬN

 1. TYV xin chỉnh lại bài HỎI NGƯỜI như sau:

  HỎI NGƯỜI
  Thích thú mặc chi áo cổ Tàu
  Ngàn năm đô hộ hận muôn thu
  Ngày nay giặc dữ đang xây đảo
  Nỗi nhục từ xưa há dễ lu?

Comments are closed.