CHÙM TỨ TUYỆT – Thu – Yến Vũ

0
84

 TẤM THỚT


Hai mặt mấy ai có thể lầm

Bề ngoài hào nhoáng nhẵn (phẳng) như tăm 

Tạp ăn mọi thứ nên đành hứng

Sức mạnh dao hằn vết bổ băm!

 


 CÁI GHẾ

        Bốn cọc tưởng như đã vững rồi 

Nào ngờ sơn phủ vỏ ngoài thôi

Cho dù đánh bóng đề cao giá

Chỉ để kê mông phục vụ người.

                              Thu – Yến Vũ

 

Có liên quan