chùm tứ tuyệt – Nhật Quang

0
48
 
Chiều Quê
 
Lơ lửng lam chiều quyện khói mơ
Vi vu diều sáo gió mong chờ
Cánh cò lơi lả vầng mây trắng
Ru khúc chiều quê đượm ý thơ.
 
Thu Buồn
 
Phố buồn lẻ bước bóng đơn côi
Lưu luyến người xa mãi cuối trời
Gió quyện Thu vàng xào xạc lá
Lối về hun hút mãi xa xôi.
 
Sài Gòn Thu
 
Sài Gòn man mác gió Thu sang
Phất phới nghiêng bay áo lụa vàng
Sánh bước bên em chiều lá đổ
Phố buồn đếm nhịp bước mênh mang.
 
                                   Nhật Quang

 

Có liên quan