Chùm thơ Yết hậu – Nhã My (USA)

0
780

 

Chùm thơ Yết hậu – Nhã My (USA)

THANH THẢN!
Thong thả chùa xa điểm tiếng chuông
Trong tâm chợt thức lẽ vô thường
Tham,si,hỉ,nộ cần chi nữa
Buông !

HẠ XA!
Đỏ thắm cành đưa khắp nẻo đường
Sắc hoa  tươi thắm giữa sân trường
Hè sang lưu bút chuyền tay nhớ
Thương !

ÁO SƯƠNG

Áo mỏng như là sương khói bay
Mùa xuân hoa thắm ngát hương đầy
Em qua lối mộng hồn ngây ngất
Say !

 

Nhã My (USA)

dong1