CHÙM THƠ VỀ NẤM – Nguyên Triêu Dương

0
1027

 

 

 

 

 

CHÙM THƠ VỀ NẤM

        

 

VỊNH NẤM RƠM

 

Ngay ngẳng không ưa-Ưa cúi khòm

Leo nheo lóc nhóc dựa cây rơm

Trốn chu ilủi nhủi nhìn mà gớm

Lấp ló loi ngoi thấy bắt gờm

Thơ ấu mập ù da thẳng thóm

Già nua ốm nhách cổ cà nhom

Mới vừa lố nhố giờ lọm thọm

Lổng bổng lông bông lội giữa om.

 

                 

VINH NẤM MỐI

 

Kết nghĩa thâm giao với đất gò

Nương nhờ phổi mối mới ra trò

Lúc mưa lúc nắng loi ngoi ngó

Khi ẩm khi oi lố nhố dò

Sáng sớm săm soi còn quá nhỏ

Xế trưa ngắm nghía đã nên to

Đến chiều bủn bủn như đồ bỏ

Mà đắc địa hơn cả lợn bò.

 

 

VỊNH NẤM MÈO

 

Bẩm sinh đã giống lổ tai mèo

Vịn vịn đeo đeo chẳng biết leo

Làm dáng làm duyên hay ỏng ẹo

Khoe màu khoe sắc vẫn bèo nhèo

Nương cành mít mục nên dùng ngoéo

Mượn tế bào meo chớ cậy hèo

Muốn vẹn thuỷ chung đành ngắc nhéo

Vụng về mó máy dính leo nheo

            

 

NẤM VÚ  NHỰA

 

Khéo nắn cao su thành núm vú

Trẻ con bị gạt nên đòi bú

Sữa tươi, sữa bột rọng trong lu

Bình nhựa bình chai dấu hóc tủ

Tháng lụn ngày vơi thấy mập ù

Mùa qua năm lại nhìn  to  ú

Lo ôm ôm ấp ấp tu tu

No bụng, mơ mơ nhướng nhướng ngủ.

                       Nguyên Triêu Dương