Chùm thơ TNBC – Lê Đăng Mành

0
19
CẢM TÀN THU
 
Trời chiều ảm đạm buổi tàn thu
Vần vũ mây giăng lối mịt mù
Đon đả đông trùm triền ảo vọng
Dềnh dàng tiết bện cảnh phù du
Nhìn người lạnh lẽo luôn đau đớn
Thấy bạn cơ hàn mãi ngất ngư
Chạng vạng quê dầm thêm não nuột
Nên lòng thắc thỏm với trầm tư
 
Quý Thu Kỷ Hợi
                                           
 
MẦN THƠ
 
Loay hoay trộn vận đến bơ phờ
Đủng đỉnh bươi từ kết ước mơ
Khắc khoải mò niêm hồn lẩn thẩn
Trầm ngâm buộc luật mắt lờ đờ
Đôi khi ngớ ngẩn đầu khờ khạo
Lắm lúc bần thần trí ngất ngơ
Luôn dặn nuôi vần ăn đạm bạc
Vô tình ứa chữ sẽ thành thơ
 
Lê Đăng Mành