Chùm thơ THUẬN NGHỊCH ĐỘC – Đinh Vương Khanh

0
120
 
Bài 1
ẢO MỘNG TÌNH 
 
* Bài đọc xuôi
 
Mơ ước thỏa tình mộng lả lơi 
Lối vương còn mãi ánh trăng vời
Thơ vần quyện ý nồng hương tỏa
Nhạc khúc chung lòng đượm sắc phơi
Thờ thẫn dạ thương màu hạ thắm
Ngẩn ngơ hồn nhớ nét xuân ngời 
Hờ duyên mối dệt cùng say đắm 
Mơ ước thỏa tình mộng lả lơi. 
 
* Bài đọc ngược
 
Lơi lả mộng tình thỏa ước mơ 
Đắm say cùng dệt mối duyên hờ
Ngời xuân nét nhớ hồn ngơ ngẩn
Thắm hạ màu thương dạ thẫn thờ 
Phơi sắc đượm lòng chung khúc nhạc
Tỏa hương nồng ý quyện vần thơ
Vời trăng ánh mãi còn vương lối 
Lơi lả mộng tình thỏa ước mơ.
 
ĐVK. 9/5/2017
______________
 
Bài 2
NIỆM KHÚC ĐÊM
 
* Bài đọc xuôi 
 
Tơ sầu lệ đẫm giọt tình cay
Quẽ quạnh đèn đêm bóng lắt lay 
Ngơ ngẩn nhớ dâng trào xúc cảm 
Hắt hiu chờ mộng trỗi vơi đầy
Mơ luôn nguyện thắm nồng ân ái 
Trọn mãi thề hồng đượm đắm say
Thờ thẫn dạ vương hoài khúc niệm 
Tơ sầu lệ đẫm giọt tình cay
 
* Bài đọc ngược 
 
Cay tình giọt đẫm lệ sầu tơ
Niệm khúc hoài vương dạ thẫn thờ 
Say đắm đượm hồng thề mãi trọn
Ái ân nồng thắm nguyện luôn mơ
Đầy vơi trỗi mộng chờ hiu hắt 
Xúc cảm trào dâng nhớ ngẩn ngơ 
Lay lắt bóng đêm đèn quạnh quẽ 
Cay tình giọt đẫm lệ sầu tơ.
 
ĐVK. 18/9/2016
_______________
 
Bài 3
NGỜI KHÚC XUÂN MIÊN TRƯỜNG 
 
* Bài đọc xuôi 
 
Ngời xuân nét rạng lúc đông tàn
Nghĩa quyện tình ca khúc vọng vang
Phơi sắc vạn cành bung mận trắng
Tỏa hương ngàn khóm rực mai vàng
Lời trao gửi đượm âm nồng ấm
Mắt luyến lưu say sóng chứa chan
Đôi lứa đẹp thề duyên mãi trọn
Ngời xuân nét rạng lúc đông tàn.
 
* Bài đọc ngược 
 
Tàn đông lúc rạng nét xuân ngời
Trọn mãi duyên thề đẹp lứa đôi
Chan chứa sóng say lưu luyến mắt
Ấm nồng âm đượm gửi trao lời
Vàng mai rực khóm ngàn hương tỏa
Trắng mận bung cành vạn sắc phơi
Vang vọng khúc ca tình quyện nghĩa
Tàn đông lúc rạng nét xuân ngời
 
ĐVK. 24/10/2016
* Bài in trong tuyển tập " Hương Xuân". Nxb hội nhà văn. 2016
________________
 
Bài 4
CHIỀU MỘNG MƠ
 
* Bài đọc xuôi
 
Chiều lam khói tỏa nắng vơi đầy
Cảnh quyện hồn vương dạ ngất ngây
Phiêu lãng kiếp bồng mây ghẹo gió
Thủy chung tình thỏa nắng hôn cây
Yêu luôn nguyện thắm nồng ân ái
Nhớ mãi thề hồng đượm đắm say
Kiều diễm mộng mơ hòa ái sắc
Phiêu hoài dạ luyến thuở thơ ngây
 
* Bài đọc ngược
 
Ngây thơ thuở luyến dạ hoài phiêu
Sắc ái hòa mơ mộng diễm kiều
Say đắm đượm hồng thề mãi nhớ
Ái ân nồng thắm nguyện luôn yêu
Cây hôn nắng thỏa tình chung thủy
Gió ghẹo mây bồng kiếp lãng phiêu
Ngây ngất dạ vương hồn quyện cảnh
Đầy vơi nắng tỏa khói lam chiều.
 
ĐVK.17/11/2014
* Bài in trong tuyển tập "Lời ru của Biển". Nxb thanh niên. 2014
_____________________
 
Bài 5
GIẤC MỘNG XUÂN 
 
* Bài đọc thuận
 
Xuân trỗi ngọc ngà dáng thướt tha 
Đón chờ ai ấy phía xa xa
Lâng lâng dạ sắc hương bừng sáng
Khẽ lặng hồn sương khói nhạt nhòa
"Vần họa Đó – Đây thơ nghĩa quyện
Ý trao Chàng – Thiếp khúc ca hòa"
Ngân chuông tiếng niệm âm vang vọng
Xuân mộng giấc hoài ta với ta.
 
* Bài đọc nghịch
 
Ta với ta hoài giấc mộng xuân
Vọng vang âm niệm tiếng chuông ngân 
Hòa ca khúc Thiếp – Chàng trao ý
Quyện nghĩa thơ Đây – Đó họa vần
Nhòa nhạt khói sương hồn khẽ lặng
Sáng bừng hương sắc dạ lâng lâng 
Xa xa phía ấy ai chờ đón
Tha thướt dáng ngà ngọc trỗi xuân.
 
ĐVK. 15/01/2018