CHÙM THƠ TẶNG…. – Lê Ngọc Hân

0
43

 

 

 

          Chùm thơ tặng công ty   phân bón Tiến Nông , Thanh Hóa

 

            Quyết ghi công

Cả đời làm ruộng vẫn hằng trông.

Năng suất lên cao để ấm lòng.

Khoai ngọt, lúa thơm thỏa ước muốn.

Ngô bùi, lạc béo  mãn chờ mong…

Thôn quê đổi mới tươi hoa thắm.

Xóm bản khang trang đẹp nụ hồng.

Thay thế thuốc tiên nhiều phép lạ.

Tiến Nông phân bón quyết ghi công.

 

        Thật phi thường

Ba lần được tặng thưởng huân chương.

Thành tích lớn trên ai cũng tường.

Đạm ấy tốt cây vang khắp chốn.

Lân kia sai quả vọng muôn phương.

Nâng cao chất lượng luôn coi trọng.

Hạ thấp giá thành vẫn chủ tương.

Sự nghiệp khuyến  nông tươi đẹp quá.

Công danh đổi mới thật phi thường.

 

          Rất vui lòng

Tiến Nông phân bón giúp nhà nông.

Cho quả cây nhiều, lúa tốt bông.

Hàm lượng đừng lo cao hoặc thấp.

Giá thành chẳng ngại đắt hay không.

Thị trường mở rộng luôn suy xét.

Thương hiệu bay xa vẫn ước mong.

Cố gắng tạo nhiều sản phẩm tốt.

Làm cho ai nấy thật vui lòng.

                      Lê Ngọc Hân

                  Lengochan1949@gmail.com